Lapse kustutamine nimekirjast

Laste väljaarvamist meie lasteaiast reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord". Määruse tekst. 
Lapse kustutamiseks lasteaiast on kolm võimalust:
  • lapsevanema soovil
  • võlglase kustutamine lasteaia direktori poolt
  • koolikohuslase kustutamine lasteaia direktori poolt.
Direktor arvab lasteaiast välja koolikohustusliku lapse koolikohustuslikkuse tekkimisele eelneval päeval, 31. augustil, kusjuures sellel päeval on laps veel lasteaia nimekirjas ja võib olla lasteaias.
Koolikohustuslik laps jääb lasteaia nimekirja, kui Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjon on lapsevanema taotluse alusel lapse koolikohustuse alguse edasi lükanud ning soovitanud alushariduse omandamise jätkamist meie lasteaias. Pikendust tuleb taotleda kevadel.
 
Direktor algatab lapse väljaarvamise lapsevanema võlgnevuse korral, kui lasteaiatasu maksmise tähtajast on möödunud üks kuu.
 
Lapsevanem algatab lapse väljaarvamise lasteaia nimekirjast, kui soovib oma lapse lasteaiast ära võtta enne lapse koolikohustuse tekkimist, so enne 1. septembrit sellel aastal, kui laps saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Lapsevanemal on õigus laps lasteaiast ära võtta oma soovil igal ajal, igas vanuses ja igasugusel põhjusel, kuid lapse kustutamiseks lasteaia nimekirjast tuleb lasteaia direktorile esitada eelnevalt sellekohane avaldus.
 
Oluline on teada seoses lapse lasteaiast väljaarvamisega: 
  • kuni lapse kustutamiseni lasteaia nimekirjast tasub lapsevanem kohatasu;
  • lasteaia nimekirjast kustutatud last ei saa panna tagasi lasteaia järjekorda endisele kohale. Järjekorda panekuks tuleb esitada uus taotlus;
  • lasteaia nimekirjast kustutatud lapsele ei tagata lasteaiakohta mõnel järgmisel aastal. Laps võib saada uuesti koha järjekorra saabudes või vaba koha olemasolul;
  • seoses võlaga kustutatud last ei võeta ka mõnda teise Tallinna lasteaeda.