Rühmad

Meie lasteaias on 11 rühma. 
2017/2018. õppeaastal töötab sealhulgas:
  • 3 sõimerühma;
  • 1 erirühm nägemispuudega lastele;
  • 3 sobitusrühma;
  • ööpäevarühm.
Ühe pere lapsed saavad olla koos liitrühmas, õhtul kauem kohta vajavad lapsed ööpäevarühmas kuni 21.00.
Töö lasteaias toimub eesti keeles (õppekeel).
Meie lasteaias käib 2017. aasta detsembris 170 last.
Meie lasteaias käib ka eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga lapsi ja lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.
 
Rühma nimi Rühma liik Rühma eripära Rühmaõpetajad Õpetaja abi Kontaktaadress
Pesamunad sõimerühm   Margit ja Klaarika Astrid pesamunad@rp.edu.ee
Rõõmupallid 6-7aastased   Marge ja Klaarika Regina roomupallid@rp.edu.ee
Siilikesed sõimerühm   Jane ja Eda Evi siilikesed@rp.edu.ee
Muumid sõimerühm   Kirsti ja Sirli Ülle muumid@rp.edu.ee
Nupsikud 3-6aastased  sobitusrühm Heli ja Hanna-Maria Keiri nupsikud@rp.edu.ee
Mesilinnud sõimerühm   Olga ja Gea Inge mesilinnud@rp.edu.ee
Lepatriinud liitrühm avatud 24 h Liivi, Maia, Vive Triinu lepatriinud@rp.edu.ee
Päikesejänkud liitrühm   Katrin ja Sirje Ülle paikesejanku@rp.edu.ee
Pipila 3-6aastased   Kai ja Kerli  Olli pipila@rp.edu.ee
Silmaterad liitrühm sobitusrühm Kadri ja Indrek   silmaterad@rp.edu.ee
Silmarõõmud liitrühm erirühm Kaire ja Liis Elna silmaroomud@rp.edu.ee
Muusikaõpetaja Margarita Kutberg - kõik rühmad
Liikumisõpetaja Eveli Strandson - kõik rühmad