Rühmad

Meie lasteaias on 10 rühma. 
2018/2019. õppeaastal töötab sealhulgas:
  • 3 sõimerühma;
  • 1 erirühm nägemispuudega lastele;
  • 3 sobitusrühma;
  • ööpäevarühm.
Ühe pere lapsed saavad olla koos liitrühmas, õhtul kauem kohta vajavad lapsed ööpäevarühmas kuni 21.00.
Töö lasteaias toimub eesti keeles (õppekeel).
Meie lasteaias käib 2018. aasta augustis 164 last.
Meie lasteaias käib ka eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga lapsi ja lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.
 
Rühma nimi Rühma liik Rühma eripära Rühmaõpetajad Õpetaja abi Kontaktaadress
Pesamunad sõimerühm   Klaarika ja Killi Astrid pesamunad@rp.edu.ee
Rõõmupallid 3-6aastased   Marge ja Evi Maie roomupallid@rp.edu.ee
Siilikesed 3-6aastased   Jane ja Eda Evi siilikesed@rp.edu.ee
Mummud sõimerühm   Margit ja Kirsti Olli mummud@rp.edu.ee
Nupsikud 6-7aastased  sobitusrühm Heli ja Hanna-Maria Keiri nupsikud@rp.edu.ee
Mesilinnud 3-6aastased   Olga ja Gea Inge mesilinnud@rp.edu.ee
Lepatriinud liitrühm  sobitusrühm/24 h Liivi ja Elviira Triinu lepatriinud@rp.edu.ee
Päikesejänkud liitrühm  sobitusrühm Sirje, Kadri ja Vive Ülle paikesejanku@rp.edu.ee
Muumid sõimerühm   Kai ja Celiina Ülle muumid@rp.edu.ee
Silmarõõmud liitrühm erirühm Kaire ja Liis Elna silmaroomud@rp.edu.ee
Muusikaõpetaja Margarita Kutberg - kõik rühmad
Liikumisõpetaja Raili Poola - kõik rühmad