Lapsevanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2019

Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2019 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 65 eurot ja 88 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19. detsembrist 2018 nr HA-4/95.