Uus vanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2018

Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2018 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 61 eurot kuus.
Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21. detsembrist 2017 nr 1.-2/674.