Toitlustamise korraldus

Toitlustamist lasteaias reguleerib sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis", millega saate tutvuda veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008.
Määruse punktist "Nõuded menüü koostamisele", § 5 leiab nõuandeid ka väikelapse tervislikuks toitmiseks kodus.
 
Meie lasteaias toitlustatakse lapsi kolm või neli korda päevas olenevalt rühmast ja vanemate soovist.
Söögikorrad on hommikusöök, lõuna, oode, õhtusöök.
Meie lasteaias söövad lapsed oma rühmas. Igal rühmal on oma sööginõud, nõude hoidmiseks ja nende pesemiseks on rühmades eraldi ruum. Toit väljastatakse köögist vastavalt rühma päevakavale. Õpetaja abi viib toidu rühma ja katab laua.
Meie lasteaias pakutav toit kalkuleeritakse ja valmistatakse lasteaias.
Alates 4. jaanuarist 2016 ostame toitlustusteenuse toitlustusfirmalt P.Dussmann Eesti OÜ-lt. Toit valmib endiselt lasteaias. 
 
Meie lasteaia köök ja toidu serveerimine rühmades on toidukäitlemisettevõttena tunnustatud Veterinaar- ja toiduameti poolt lähtuvalt põllumajandusministri 30. mai 2007. aasta määrusest nr 84 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12837087.
Tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse ettevõtte või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ning Euroopa nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Alates 4. jaanuarist 2016 on lasteaia pädevuses vaid toidu serveerimine.