• Tallinna Rõõmupesa Lasteaed töötab esmaspäevast reedeni. Lasteaed avatakse laste vastuvõtuks kell 7.00.
 • Lapsed võetakse ajavahemikus 7.00 - 8.00 vastu valverühmade tingimustes. Laps tuleb lasteaeda pestult, puhaste riietega, kammitult ja kohalolijaid tervitades. Laps tuleb anda õpetajale üle. Valverühma vastu võetud lapsed viib edasi oma rühma tööletulev õpetaja.
 • Laps tuuakse lasteaeda ja viiakse koju lasteaia päevakavas selleks ettenähtud ajal, erandkorras teisel ajal sellest õpetajat eelnevalt informeerides.
 • Laps osaleb kõigis õppe-kasvatuse tegevustes, kui ta on lasteaias hiljemalt kell 09.00.
 • Lapse hilisemast saabumisest tuleb teatada rühma õpetajale hiljemalt 09.00.
 • Lapse haigestumistest ja muudest puudumispõhjustest teavitab lapsevanem õpetajat.
 • Lapsel on alati olemas vahetusjalatsid, võimlemisriided, kamm, taskutätt ja vajadusel magamis- ja vahetusriided. Pabertaskurätid ja pampersid muretseb lapsevanem. Pabertaskurättide kasutamise kord lepitakse kokku rühma lastevanemate koosolekul.
 • Laps ei võta lasteaeda kaasa mobiiltelefoni, raha ega ehteid.
 • Laste riiete kappides on keelatud hoida ravimeid, toitu, raha ja ülearuseid asju, jätta ööseks musta pesu.
 • Keelatud on tõsta või lubada lapsi riietekappide otsa, aknalauale, trepikäsipuudele, keldritrepi piiretele.
 • Lasteaeda võib mänguasjade päeval lähtuvalt rühma reeglitest kaasa tuua isiklikke mänguasju arvestades, et õpetaja ei vastuta nende katkimineku või kadumise eest ja oma mänguasjadega lubatakse ka teistel mängida.
 • Lasteaia territooriumil ei sõideta jalg- ega tõukerattaga.
 • Maiustusi tuuakse lasteaeda, kui seda on aktseptinud rühma lastevanemate koosolek ning neid jagatakse teiste rühmakaaslastega.
 • Auto parkimisel lasteaia värava lähedale tuleb jätta vabaks lasteaia tiibvärav arvestusega, et ka suuremõõtmelised lasteaeda teenindavad autod (prügiauto) mahuksid sisse keerama.
 • Sisenedes lasteaia õuealale ja lahkudes lasteaiast, suletakse enda järel värav, kasutamata jalgu. Palve – veenduge, et värav sulgus turvaliselt ja laste omapäi väljumine on takistatud.
 • Keelatud on lubada lapsi ronida väravavarbu mööda, et väravat ise avada või muul moel õhutada-kaasata last iseseisvale lahkumisele lasteaiast.
 • Lasteaia välisuksed suletakse korralikult lingist olenemata aastaajast, nii sisenedes kui ka väljudes.
 • Fonolukku on keelatud avada võõrastele isikutele, seepärast tutvustage, kes tuli lasteaeda. Palve – ärge laske turvalisuse huvides välisuksest sisse inimesi, keda te ei tunne.
 • Lasteaeda tuuakse vaid terve laps. Haiget last võib lasteaeda mitte vastu võtta. Laps tuleb jätta koju, kui ta vajab ravimeid või ei tohi õue minna. Õpetajal on keelatud lapsele vanema poolt kaasa pandud ravimeid anda, neid ei lubata ka lapsel ise võtta. Erandiks on eluaegselt manustatavad ravimid (näit suhkruhaigus), milliste kasutamine lasteaias kooskõlastatakse lasteaia direktoriga.
 • Kui laps haigestub lasteaias või vajab muul põhjusel arstiabi, võetakse lapsevanemaga ühendust. Kui lapsevanemaga kontakti ei saa, kuid lapse seisund ei võimalda tal tavapärast lasteaiapäeva jätkata, kutsutakse lapsele kiirabi, kes otsustab lapse hospitaliseerimise.
 • Nakkushaiguste leviku piiramiseks teavitatakse lapsevanemaid teadaolevatest nakkuskontaktidest rühmas.
 • Kui lapsele tuleb järele teine isik, siis tuleb sellest teavitada rühma õpetajat.
 • Õhtused valverühmad alustavad ajavahemikus 17.30-18.30, lapse viib valverühma õpetaja.
 • Lapsega lahkudes jätke rühmatöötajaga isiklikult hüvasti, ka õuesoleku ajal. Last on keelatud aia tagant kutsuda endale vastu jooksma.
 • Lasteaiatöötaja ei saa keelduda lapse andmisest tema vanemale teise vanema nõudmisel, kui pole vastavat kohtuotsust.
 • Erandjuhul, kui järeletulnu seisundit arvestades (näit purjus) on kaheldav lapse ohutu kojujõudmine, võib lasteaed keelduda lapse andmisest lapsevanemale.
 • Lasteaia sulgemise ajaks kell 19.00 peavad olema kõik lapsed lasteaiast lahkunud. Alates kella 19.00 saavad lasteaias olla vaid ööpäevarühmateenuseid kasutavad lapsed.
 • Kui lapsele ei ole järele tuldud ja lapsevanemaga kontakti ei saa, toimetab politsei lapse turvakodusse.
 • Kontaktandmete muutumise korral teavitab lapsevanem sellest kohe rühma õpetajat;
 • Lapsevanemad osalevad lastevanemate koosolekutel ja arenguvestlustel;
 • Lapsevanem maksab lasteaiatasu igakuiselt arvel olevaks maksetähtajaks.