2. mail alustame uute rühmade komplekteerimisega.  Kohasaamise teated saavad esimesed järjekorda registreeritud lapsed. 
Kui lapsele koha saanud vanemad loobuvad sellest, soovides lükata kohasaamine aasta võrra edasi või võttes vastu koha mõnes teises lasteaias, saab kohateate järjekorras järgmine laps.

Kuna teade saadetakse lapsevanema taotlusel tellitud viisil, ärge unustage lasteaeda teavitamast muutunud kontaktidest. Kui soovisite kohasaamisteadet meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti. 

Sõimerühma komplekteerimine kestab lähtuvalt eelpoolkirjeldatust 3-3,5 kuud ja lõppeb laste kinnitamisega nimekirja 15. augustil 2017 seisuga.


Meie lasteaed on suletud 15.06. - 14.07.2017. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Männikäbi lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Männikäbi lasteaia juhatajale, plangi annab rühma õpetaja mais 2017.
 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood, liidetud rühmade tingimustes. Juulis ja augustis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2017 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 57 eurot ja 34 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22. detsembrist 2015 nr 1.-2/775.


Seoses viirusnakkustesse haigestumise kasvuga said lasteaiad täna meeldetuletavad soovitused töö korraldamiseks gripiperioodil. 

2. mail 2015 hakkas kehtima uus "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord", Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18.
Nüüd saab lapsevanem soovi korral registreerida oma lapse järjekorda ka eesti.ee e-teenust kasutades, link "Lasteaiakoha taotlemine Tallinnas".


Teatame, et Tallinna linn läheb üle e-arve püsimakse süsteemile
See teade on lastevanematele, kes on sõlmitud arvete maksmiseks oma pangas otsekorralduse.
1. veebruaril 2014 saavad sõlmitud otsekorraldustest teie pangas e-arve püsimakse lepingud, kui see teile sobib ning te te ei lõpeta eelnevalt oma otsekorraldust. 

Teile on saadetud linna poolt vastav kiri.


Mõlamad meie lasteaia lapsed, kes pääsesid ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lõppvooru, jõudsid Estonia Talveaias kuue parema Tallinna koolieelikust etleja hulka.