Jätkub rühmade komplekteerimine 2018/2019. õppeaastaks.
Avame kolm sõimerühma, kuhu on veel osa kohtadest kinnitamata. Kohapakkumise saamiseks tuleb laps registreerida Rõõmupesa järjekorda.
Üksikuid kohti jagub ka aiarühmadesse, sh
nägemispuudega laste rühmas - nõustamiskomisjoni soovitusega;
24-tunnises rühmas, kus lapsed saavad ööbida või olla õhtul kuni 21.00.
 
Vastavalt kehtivale korrale kinnitatakse lapsed nimekirja seisuga 15. august 2018.
Väljastpool Tallinna elavatele lastele saame võimaldada koha augusti lõpus, kui vabu kohti jääb.
 
Kuna kohapakkumise teade saadetakse lapsevanema taotlusel tellitud viisil, ärge unustage lasteaeda teavitamast muutunud kontaktidest. Kui soovisite teadet meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti. Kontrollige, ega Teie viirusekaitse järjekorrasüsteemist tulnud teadet rämpspostiks pole hinnanud.

Meie lasteaed suletakse suvel kollektiivpuhkuseks 24 päevaks, 18.07. - 10.08.2018.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Sinilinnu lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Sinilinnu lasteaia juhatajale, plangi annab õpetaja mais-juunis. 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame puhkuste perioodil suvekuudel liidetud rühmade tingimustes. Juunis ja juulis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

Meie strateegiline koostööprojekt "Knowing me - knowing You", mille Rõõmupesa aastatel 2014-2016 koos Prantsusmaa, Itaalia, Suurbrittannia ja Hispaania partneritega Erasmus+ programmi rahastusel läbi viis, sai novembri lõpus Euroopa kvaliteedimärgi!
See, kord aastas Euroopa koolide töötajaid ühendava virtuaalkogukonna, eTwinningu jagatav auhind on tunnustus meie õpetajate tublile tööle. See on tõestus, et lastega läbiviidud projektitegevused on hinnatud väga heal tasemel olevaks. Seekord pälvis kvaliteedimärgi kokku kolm Eestimaa lasteaeda. Tunnustatute nimekiri maade lõikes on nähtav siin. 
Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, millele on eelnevalt taotletud ning mis on tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimärgiga. Eesti riikliku kvaliteedimärgi pälvisime oktoobris 2016.
Projekti ülevaatenäitusega saab tutvuda lasteaias. Näituse külastamiseks pöörduge rühma õpetaja või lasteaia juhtkonna poole.
erasmuslogo


Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2017 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 57 eurot ja 34 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22. detsembrist 2015 nr 1.-2/775.


7. oktoobril autasustati Lennusadamas Tallinna paremaid õpetajaid. Autasud andis kätte Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.Üle mitme aasta hinnati kõrge tunnustuse,Tallinna aasta õpetaja tiitli vääriliseks ka meie lasteaia esitatud kandidaat - logopeed Tiiu Tammemäe.
Rõõmupesa õpetajad, Tallinna aasta õpetajad.


6. oktoobril Kultuurikeskuses Kaja toimunud linnaosa vanema pidulikul vastuvõtul tunnustati Mustamäe lasteaedade ja koolide õpetajaid. Lasteaiaõpetaja elutöö kategooria tunnustus tuli Rõõmupesasse, selle pälvis pika ja kohusetundliku töö eest Mustamäe laste kasvatamisel meie Pesamunade rühma õpetaja Evi Kudrešova.
See on 10 aasta jooksul, mil Mustamäe aasta õpetaja tiitlit jagatakse, kolmas laureaaditiitel meie lasteaia õpetajale. Kõik tunnustused on siin.


Seoses viirusnakkustesse haigestumise kasvuga said lasteaiad täna meeldetuletavad soovitused töö korraldamiseks gripiperioodil. 

2. mail 2015 hakkas kehtima uus "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord", Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18.
Nüüd saab lapsevanem soovi korral registreerida oma lapse järjekorda ka eesti.ee e-teenust kasutades, link "Lasteaiakoha taotlemine Tallinnas".


Teatame, et Tallinna linn läheb üle e-arve püsimakse süsteemile
See teade on lastevanematele, kes on sõlmitud arvete maksmiseks oma pangas otsekorralduse.
1. veebruaril 2014 saavad sõlmitud otsekorraldustest teie pangas e-arve püsimakse lepingud, kui see teile sobib ning te te ei lõpeta eelnevalt oma otsekorraldust. 

Teile on saadetud linna poolt vastav kiri.


Mõlamad meie lasteaia lapsed, kes pääsesid ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lõppvooru, jõudsid Estonia Talveaias kuue parema Tallinna koolieelikust etleja hulka.