2. mail alustame uute rühmade komplekteerimisega.  Kohasaamise teated saavad esimesed järjekorda registreeritud lapsed. 
Kui lapsele koha saanud vanemad loobuvad sellest, soovides lükata kohasaamine aasta võrra edasi või võttes vastu koha mõnes teises lasteaias, saab kohateate järjekorras järgmine laps.

Kuna teade saadetakse lapsevanema taotlusel tellitud viisil, ärge unustage lasteaeda teavitamast muutunud kontaktidest. Kui soovisite kohasaamisteadet meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti. 

Sõimerühma komplekteerimine kestab lähtuvalt eelpoolkirjeldatust 3-3,5 kuud ja lõppeb laste kinnitamisega nimekirja 15. augustil 2017 seisuga.


Seoses seadusejärgse lühendatud tööajaga iseseisvuspäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud tavapärasest 3 tundi vähem. Töötame valverühmadega 7.00 - 16.00.
Kõik lapsed on teretunnud!


Meie lasteaed on suletud 15.06. - 14.07.2017. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Männikäbi lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Männikäbi lasteaia juhatajale, plangi annab rühma õpetaja mais 2017.
 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood, liidetud rühmade tingimustes. Juulis ja augustis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

2. mail alustame rühmade komplekteerimisega 2016/2017. õppeaastaks. Avame kaks uut sõimerühma, üksikuid kohti jagub ka aiarühmadesse.
2. - 6. maini 2016 saavad kohasaamise teated esimesed 49 järjekorda registreeritud last. Koha vastuvõtmine tuleb aktseptida 15. maiks 2016 e-posti teel, riigiportaalis või saates lasteaeda sellekohase kirja. 
Kui lapsele koha saanud vanemad loobuvad sellest, soovides lükata kohasaamine aasta võrra edasi või võttes vastu koha mõnes teises lasteaias, saab kohateate järjekorras järgmine laps. Loobuda saab kohast ka ilma kohateate saabumist või teatamistähtaega ootamata, toimetades sellised muudatused riigiportaalis jooksvalt.
 
Kuna teade saadetakse lapsevanema taotlusel tellitud viisil, ärge unustage lasteaeda teavitamast muutunud kontaktidest. Kui soovisite kohasaamisteadet meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti. Kontrollige, ega Teie viirusekaitse otse järjekorrasüsteemist tulnud teadet rämpspostiks pole hinnanud.
Kui soovisite teadet kirja teel, kuid ei ela kontaktaadressil, hoolitsege kirja kättesaamise eest. 
 
Sõimerühma komplekteerimine kestab lähtuvalt eelpoolkirjeldatust 3-3,5 kuud ja lõppeb laste kinnitamisega nimekirja seisuga 15. august 2016.

Seoses viirusnakkustesse haigestumise kasvuga said lasteaiad täna meeldetuletavad soovitused töö korraldamiseks gripiperioodil. 

Sulgeme lasteaia kollektiivpuhkuseks ajavahemikus 13.07. - 09.08.2016.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Männikäbi lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Männikäbi lasteaia juhatajale, plangi annab rühma õpetaja mais 2016.
 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood, liidetud rühmade tingimustes. Juunis ja juulis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2016 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 52 eurot ja 46 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22. detsembrist 2015 nr 1.-2/775.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaed lõpetab laste toitlustamise lasteaiapoolse tugiteenusena. Edaspidi ostame laste toitlustamise teenusena toitlustusfirmalt, kes asub toitu valmistama meie lasteaia köögis.
Alates 4. jaanuarist alustab meie laste toitlustamist juba mitmete lasteaedade ja koolide toitlustamisega kogemust omav toitlustusfirma P.Dussmann Eesti OÜ, kes võitis väljakuulutatud riigihanke. 
Toitlustusteenuse ostmine toob kaasa kaks olulist muudatust. Ühelt poolt saavad meie lapsed edaspidi tänu professionaalse toitlustaja teadmistele ja oskustele mitmekesisemat ja igati tasakaalustatud toitu, suureneb tunduvalt tervisliku ja täisväärtusliku toidu osakaal. Senisest enam võetakse arvesse laste tervisliku toitlustamise soovitusi, mis nõuavad häid tooraineid nii kvaliteedilt kui ka hinnalt. 
Samas toob aga eelnimetatud kriteeriumitele vastav teenus kaasa suure hinnatõusu, mille hüppelist kasvu võimendab ka praegune viis aastat vana toidupäeva hind, millega oleme pikka aega püüdnud ots-otsaga välja tulla.
Alates 4. jaanuarist 2016 on meie lasteaia toidupäeva maksumus vastavalt Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 1. detsembri 2015 otsusele järgmine:
- sõimerühmas 2.20
- aiarühmas 2.30
- aiarühmas, 6-7-aastased lapsed 2.40
- ööpäevarühmas, 4 toidukorda 3.30


Rõõmupesa õpetajad alustasid uut õppeaastat digitaalsete nädalaplaanide ja rühmapäevikute loomise ning täitmisega. Esimese nädalaga said dokumendid kasutusele võetud. Lasteaia pilvepõhisesse dokumendihaldusesse on lisandunud ka laste kohalemärkimine ja veel sellel aastal loodame luua lapsevanemate juurdepääsu oma lapsega seonduvale eLasteaed.eu keskkonnas.Lapsevanem saab siis tutvuda rühma tegevuskavaga veebis.

Täpsustatud dets 2015:
lapsevanema võimaluste loomist alustame testrühmaga, kuhu kuuluvad hoolekogu liikmed, 7. detsembrist 2015.
Täpsustatud 18.01.2016:
seoses sisestatud andmete kadumisega lapsevanema lisandumisel, on vanemate sisenemine peatatud kuni veebikeskkonna haldaja parandab vea. 


2. mail 2015 hakkas kehtima uus "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord", Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18.
Nüüd saab lapsevanem soovi korral registreerida oma lapse järjekorda ka eesti.ee e-teenust kasutades, link "Lasteaiakoha taotlemine Tallinnas".


Teatame, et Tallinna linn läheb üle e-arve püsimakse süsteemile
See teade on lastevanematele, kes on sõlmitud arvete maksmiseks oma pangas otsekorralduse.
1. veebruaril 2014 saavad sõlmitud otsekorraldustest teie pangas e-arve püsimakse lepingud, kui see teile sobib ning te te ei lõpeta eelnevalt oma otsekorraldust. 

Teile on saadetud linna poolt vastav kiri.


Mõlamad meie lasteaia lapsed, kes pääsesid ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lõppvooru, jõudsid Estonia Talveaias kuue parema Tallinna koolieelikust etleja hulka.