Rühma nimi Rühma liik Rühma õpetajad Kontaktaadress
Pesamunad sõimerühm Evi, Klaarika, Margit pesamunad@rp.edu.ee
Pipila 6-7aastased Kai ja Vive pipila@rp.edu.ee 
Rõõmupallid sõimerühm Marge ja Klaarika roomupallid@rp.edu.ee
Siilikesed 3-6aastased Jane ja Eda siilikesed@rp.edu.ee
Muumid sõimerühm Sirli ja Kirsti muumid@rp.edu.ee
Nupsikud 3-6aastased Heli ja Hanna-Maria nupsikud@rp.edu.ee
Mesilinnud 3-6aastased Olga ja Gea mesilinnud@rp.edu.ee
Lepatriinud liitrühm Liivi, Maia, Vive lepatriinud@rp.edu.ee
Päikesejänkud liitrühm Katrin ja Sirje paikesejanku@rp.edu.ee
Silmaterad liitrühm Kadri ja Indrek silmaterad@rp.edu.ee
Silmarõõmud erirühm Kaire ja Liis silmaroomud@rp.edu.ee