Rühma nimi Rühma liik Rühma õpetajad Kontaktaadress
Pesamunad sõimerühm Evi ja Klaarika pesamunad@rp.edu.ee
Pipila 3-6aastased Sirli ja Kerli pipila@rp.edu.ee 
Rõõmupallid 6-7aastased Marge ja Kai roomupallid@rp.edu.ee
Siilikesed sõimerühm Jane ja Eda siilikesed@rp.edu.ee
Muumid sõimerühm Kai ja Gerli muumid@rp.edu.ee
Nupsikud 3-6aastased Heli ja Hanna-Maria nupsikud@rp.edu.ee
Mesilinnud 3-6aastased Olga ja Gea mesilinnud@rp.edu.ee
Lepatriinud liitrühm Kadri ja Liivi lepatriinud@rp.edu.ee
Päikesejänkud liitrühm Katrin ja Sirje paikesejanku@rp.edu.ee
Silmaterad liitrühm Kadri ja Indrek silmaterad@rp.edu.ee
Silmarõõmud erirühm Kaire ja Liis silmaroomud@rp.edu.ee