Konkurss õpetaja ametikohale:
1. õpetaja liitrühma;
2. õpetaja 0,75 lapsehoolduspuhkuse asendajana;
3. õpetaja lapsepuhkuse asendajana liitrühma.
 
Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata lasteaeda meilitsi. Dokumentide koopiaid mitte lisada.
Konkurss õpetaja ametikohtadele lõpeb 10. veebruaril 2018.