Meie lasteaeda tulevad uued lapsed on sügiseti tavaliselt 1,5 kuni 2,5aastased olenevalt lasteaia järjekorra pikkusest. Mõned lapsed on vanemate soovil järjekorras kauem ning liituvad 3-4aastasena.
Sõimenimekirja loomise protsess 2016/2017. õppeaastaks algab 1. mail 2016:
  • 2. mail saavad meie lasteaiast kohasaamise teated esimesed järjekorda registreeritud, kokku ühe sõimerühma vanemad. Teade saadetakse lapsevanema (taotlusel) tellitud viisil. Kui soovisite kohasaamisest teada meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti.
  • Lapsevanemad aktsepteerivad kohasaamise kinnitades kirjalikult koha vastuvõtmise lasteaia e-kirjale vastates. Riigiportaalis järjekorda registreerunud ka seal.
  • Vanemad, kes soovivad valida erinevate lasteaedade vahel, saavad seda teha veel kahe nädala jooksul, otsustada tuleb 15. maiks.
  • Järjekorda ootele jäänutele avaneb maikuus kohasaamise võimalus, kui keegi kohasaajaist otsustab mõne teise lasteaia kasuks ja loobub meie lasteaeda pakutud kohast.
  • Kui lapsevanem pole kohta kirjalikult vastu võtnud, kustutatakse lapse andmed koha taotlejate nimekirjadest (järjekorrast).
  • Juunis-juulis-augustis toimub vabanenud kohtadele laste võtmine eelpooltoodud näitel, otsustamistähtaeg teatatakse igaühele kuupäevaliselt eraldi.
  • 15. august 2016 on laste nimekirja kinnitamise kuupäev, seejärel saavad lapsevanemad oma kohta kasutada. Kui lasteaia töökorraldus võimaldab, saab mõnel aastal avada sõimerühma ka enne 15. augustit ja soovijad saavad koha varem.
Koha eest lasteaias tasutakse nn kohatasu. Harjutamisel sõimerühmaga on soovitav lisanduda järk-järgult, et kohanemisperioodi raskusi võimalikult leevendada. Harjutamise ajakava koostavad õpetajad lastevanemate soovide alusel.
 

Kui üldjuhul lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest. Mööndus on tehtud neile, kellel käib juba vähemalt üks laps soovitud lasteaias. Sel juhul on võimalik õdede-vendade lasteaias kirjaliku avalduse alusel järjekord säilitada võttes samal ajal vastu koha mõnes teises lasteaias. Järjekord säilib soovitud lasteaias kohasaamiseni, kui laps käib eralasteaias või ainult sõimena tegutsevas lasteasutuses.

NB! Kui lapsevanemal on eelnevalt lasteaiatasu võlg mõnes Tallinna lasteaias, ei ole tema last lasteaia nimekirja kanda võimalik ja kohataotlust ei rahuldata.