Hommikusöök, lõuna ja oode:

  • sõimes                  2.20 eurot
  • aiarühmas             2.30 eurot
  • 6-7-aastaste rühm  2.40 eurot

Hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök (4 söögikorda, õhtusöök kell 19.00):

  • Lepatriinud, 24 h   3.30 eurot

Kui laps ei kasuta mõnda toidukorda, vabastatakse lapsevanem selle eest maksmisest tema kirjaliku avalduse alusel. Vabastust saab taotleda täiskuudes esitades avalduse lasteaia direktorile enne vabastamisperioodi, st eelmisel kuul. Kui avaldust ei muudeta, näiteks sooviga lülitada laps taas kolmele toidukorrale, kehtib avaldus lapse kooliminekuni.

Toidupäevade arvestust peetakse rühmas.
Tööl olev õpetaja annab igal hommikul kööki teada oma rühma sööjate (kohalolijate) arvu. Kui laps tuuakse lasteaeda päevakavas saabumiseks ettenähtust hiljem, teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat hiljemalt 9.30.
Kui on oodata sööjate arvu mitmekordset muutust (pühade-eelsed ja -vahelised päevad, lasteaia avamisel pärast puhkust), palutakse lapsevanemal erandkorras toidupäevad eelnevalt kirja panna ja laps arvestatakse toidule selle küsitluse alusel.
Toiduraha arvestatakse toidupäevade eest.