Meie lasteaia nägemishäiretega laste erirühma võetakse erinevate nägemisfunktsioonide kahjustustega lapsi.

Erirühma vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korraga saab tutvuda siit ja Tallinna Haridusameti kodulehel.
Koha saamiseks erirühmas esitab vanem lasteaia direktorile:

Kui soovite, et Teie laps saaks täiendavat tuge silmalihaste treenimisharjutustega või nägemispuude kompenseerimisel, samuti kui töö, aeg või erioskuste nappus ei võimalda Teil oma nägemispuudelise lapsega järjepidevalt spetsiaalseid harjutusi teha, et tema laisku silmalihaseid treenida või nägemispuudest tulenevat mahajäämust arengus võimalikult kompenseerida - võtke meiega ühendust!

Mõni laps ei taha prille kanda või kipub vaatama neist mööda - meie rühmas näeb laps, et ka teised ümberringi kannavad prille ning ta tunneb end loomulikult. Meie töötajad jälgivad ja juhendavad prillikandmise reeglite täitmist. 

Meie erirühma lapsed on igapäevaselt seotud tavarühmade lastega, nad läbivad meie lasteaia õppekava võrdselt teistega, mistõttu ei ole vaja karta ei isoleeritust ega teisitikohtlemist. 

Järjepidevad silmalihaste treeningud mitme aasta vältel tagavad enamusele lastest nägemise tunduva paranemise kooliminekuks.

Laste silmalihaste tugevdamiseks on välja töötatud mitmeid abivahendeid.
519o3LquzgL. SX700


koopia ksusest silmat 23
 

Meie nägemispuudega laste rühma lapsed jätkavad enamasti õpinguid tavakoolis. Lisaks spetsiallsele individuaalsele "silmategevusele" lähtuvalt lapse nägemisest, õpivad lapsed sama õppekava alusel, mis teisedki rühmad, neil on palju ühistegevusi teiste rühmade lastega. 
Nägemispuudega lapsed liikumistunnis lasteaia võimlas, õpetajad Katrin ja Hilja
Õpetaja Maia lastega väljasõidul looduspark
Lasteaia kevadpeol esitasid ka nägemispuudega lapsed oma võimlemiskava, juhendaja liikumisõpetaja Sirje Kraag
Õpetaja Sirje Silmaterade rühma laste joonistusi lasteaia iga-aastasele laste tööde näitusele üles panemas