Meie lasteaias on 11 rühma, sh
 
  • 3 sõimerühma;
  • 1 erirühm nägemispuudega lastele;
  • 3 sobitusrühma;
  • ööpäevarühm.
 
Ühe pere lapsed saavad olla koos liitrühmas, õhtul kauem kohta vajavad lapsed ööpäevarühmas kuni 21.00.
Meie lasteaias käib 2017. aasta detsembris 170 last.
Meie lasteaias käib ka eesti keelest erineva emakeelega lapsi ja teisi lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.