Meie lasteaias on 11 rühma, sh
 
  • 2 sõimerühma;
  • 1 erirühm nägemispuudega lastele;
  • 2 sobitusrühma;
  • ööpäevarühm.
 
Ühe pere lapsed saavad olla koos liitrühmas, õhtul kauem kohta vajavad lapsed ööpäevarühmas kuni 21.00.
Meie lasteaias käib 2013. aasta detsembris 231 last.
Meie lasteaias käib ka eesti keelest erineva emakeelega lapsi ja lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.