1. märtsil 2013 osales Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja Tallinna koolieelikute X etlemisvõistluse “Eesti keele kaunis kõla” Mustamäe eelvoorus kolm meie lasteaia last, üks luuletuse-esitaja igas vanuserühmas nagu võistluse reglement lubas. Kõik meie lapsed esitasid oma luuletused haaravalt.
Rõõmupesa laste esinemist kroonis, et lõppvooru pääses kaks meie lasteaia last: Jarkko Kaspar Silmarõõmude rühmast, õpetaja Anu Tooma ja Gabriel Nugis Nupsikute rühmast, õpetaja Heli Viita.
Emakeelepäeva tähistamiseks korraldatakse ülelinnalist koolieelikute etlemiskonkurssi "Eesti keele kaunis kõla" Estonia Talveaias alates 2004. aastast. Osalejad valib žürii linnaosade luulevõistlusel lasteaedade ja huvikoolide esindajate hulgast, igast linnaosast 3-4 eri vanuserühma esindajat.
Eelneva üheksa konkursiaasta jooksul on pääsenud lõppvooru kaks meie lasteaia last.