Alates 1. jaanuarist 2019 alustab meie laste toitlustamist juba mitmete Tallinna ja Harjumaa lasteaedade toitlustamisega kogemust omav toitlustusfirma Tüdrukud OÜ, kes võitis riigihanke toitlustusteenuse osutamiseks meie lasteaias aastatel 2019-2021. Toit valmistatakse endiselt lasteaia köögis.
Alates 1. jaanuarist 2019 on meie lasteaia toidupäeva maksumus Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 4. detsembri 2018 otsuse alusel järgmine:

- sõimerühmas 1.84
- aiarühmas (kõik vanuserühmad) 2.14
- ööpäevarühmas 4 toidukorda 2.49
  sh õhtusöök 0.35

Elanikeregistrijärgselt Tallinnas elavate laste toidukulu hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud piirmääras; täpsemalt peatükis toiduraha.


Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2019 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 65 eurot ja 88 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19. detsembrist 2018 nr HA-4/95.


Meie lasteaed on suletud 17.06. - 16.07.2019. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha teises Mustamäe lasteaias. Kohasoovijaile jagab õpetaja mai lõpus avalduse plangid.
 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood, liidetud rühmade tingimustes, st valverühmadega. Juulis ja augustis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

Meie strateegiline koostööprojekt "Becoming an European City-Zen", mille Rõõmupesa aastatel 2016-2018 koos Prantsusmaa, Itaalia, Suurbrittannia ja Kreeka partneritega Erasmus+ programmi rahastusel läbi viis, sai täna pärjatud Euroopa kvaliteedimärgiga!
See, kord aastas Euroopa koolide töötajaid ühendava virtuaalkogukonna, eTwinningu jagatav auhind on tunnustus meie õpetajate tublile tööle. See on tõestus, et lastega läbiviidud projektitegevused on hinnatud väga heal tasemel olevaks. Seekord pälvis kvaliteedimärgi kokku neli Eestimaa lasteaeda. Tunnustatute nimekiri maade lõikes on nähtav siin. 
Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, millele on eelnevalt taotletud ning mis on tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimärgiga. Eesti riikliku kvaliteedimärgi pälvisime oktoobris 2018.


Kasutame igapäevaste uudiste jagamiseks oma Facebooki-lehte.