Jätkub rühmade komplekteerimine 2018/2019. õppeaastaks.
Avame kolm sõimerühma, kuhu on veel osa kohtadest kinnitamata. Kohapakkumise saamiseks tuleb laps registreerida Rõõmupesa järjekorda.
Üksikuid kohti jagub ka aiarühmadesse, sh
nägemispuudega laste rühmas - nõustamiskomisjoni soovitusega;
24-tunnises rühmas, kus lapsed saavad ööbida või olla õhtul kuni 21.00.
 
Vastavalt kehtivale korrale kinnitatakse lapsed nimekirja seisuga 15. august 2018.
Väljastpool Tallinna elavatele lastele saame võimaldada koha augusti lõpus, kui vabu kohti jääb.
 
Kuna kohapakkumise teade saadetakse lapsevanema taotlusel tellitud viisil, ärge unustage lasteaeda teavitamast muutunud kontaktidest. Kui soovisite teadet meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti. Kontrollige, ega Teie viirusekaitse järjekorrasüsteemist tulnud teadet rämpspostiks pole hinnanud.

Meie lasteaed suletakse suvel kollektiivpuhkuseks 24 päevaks, 18.07. - 10.08.2018.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Sinilinnu lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Sinilinnu lasteaia juhatajale, plangi annab õpetaja mais-juunis. 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame puhkuste perioodil suvekuudel liidetud rühmade tingimustes. Juunis ja juulis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2018 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 61 eurot kuus.
Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21. detsembrist 2017 nr 1.-2/674.


Lähtuvalt Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 25.07.2017 otsusest vähendada lasteaiapoolset laste toiduraha doteerimist on alates 1. septembrist 2017 meie lasteaias lastevanemate makstav toidupäeva hind järgmine:

3 toidukorda - hommik, lõuna, oode
  sõimerühmas 2.34
  aiarühmades
    3-6aasteste - ja liitrühmas 2.52
    6-7aastaste rühmas 2.57
4 toidukorda - hommik, lõuna, oode, õhtusöök  3.60
Lähemalt artiklist "Toiduraha".

17.-20. maini 2017 toimus Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Becoming an European City-Zen“ hargmaine kohtumine Tallinnas.

Rõõmupesa õpetajad tutvustasid Pariisist, Roomast, Ateenast ja Belfastist tulnud projektipartneritele meie lasteaeda ja õpetajate tööd. Lahtised tegevused viisid läbi õpetajad Gea Kõiv Mesilindude rühmas, Heli Viita Nupsikute rühmas, Jane Noor Siilikeste rühmas ja Eveli Strandson Pesamunade rühmas.

Õpetajate Marge Kullamaa ja Kai Jõemetsa õuesõppe tegevus, ekskursioon Toompeale viis aga nii lapsed kui ka külalised Riigikoguga tutvuma.

Projektiseminaridel rääkisid kõik projektimeeskonnad oma viimase poolaasta projektitööst, kodulinna vaatamisväärsuste ja lasteaia lähiümbruse elementide tutvustamisest lastele. Rõõmupesa ettekanded tegid Rõõmupesa-poolne projektikoordinaator, direktor Lea Pihelgas ja õpetaja Kai Jõemets.

Võõrustaja teemaks oli seekord „Liikumine ja sport terviskasvatuse võimalusena lasteaia tegevuskavas“, sellekohse ettekandega astusid projektipartnerite ette meie õpetajad Eveli Strandson ja Liis Pettai.

Projektitöös kokkulepitult jagasid partnerid üksteisele laste töödest ja tegemistest koostatud Memoriine. Meie õpetajad panid kingikottidesse ka Rõõmupesa rühma-logodest koostatud doomino, mis valmisid õpetajate Marge Kullamaa ja Jane Noore eestvedamisel.

Nii projektitegevuste läbiviimisele kui ka kohtumise kordamineku heaks pani lisaks projektimeeskonnaliikmetele oma õla alla peaaegu kogu Rõõmupesa pere. Suur tänu kõigile!

LogosBeneficairesErasmusRIGHT EN


Kasutame igapäevaste uudiste jagamiseks oma Facebooki-lehte.