Meie lasteaia arengukava aastateks 2014 - 2018 on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 20. veebruar 2014. aasta käskkirjaga nr 1.-2/144.