Toitlustamise korraldus

Toitlustamist lasteaias reguleerib sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis", millega saate tutvuda veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008.
Määruse punktist "Nõuded menüü koostamisele", § 5 leiab nõuandeid ka väikelapse tervislikuks toitmiseks kodus.
 
Meie lasteaias toitlustatakse lapsi kolm või neli korda päevas olenevalt rühmast ja vanemate soovist.
Söögikorrad on hommikusöök, lõuna, oode, õhtusöök.
Meie lasteaias söövad lapsed oma rühmas. Igal rühmal on oma sööginõud, nõude hoidmiseks ja nende pesemiseks on rühmades eraldi ruum. Toit väljastatakse köögist vastavalt rühma päevakavale. Õpetaja abi viib toidu rühma ja katab laua.
Meie lasteaias pakutav toit valmistatakse meie lasteaia köögis.
Alates 2. jaanuarist 2019 ostame toitlustusteenust toitlustusfirmalt Osaühing Tüdrukud.
Lasteaia pädevuses on vaid toidu serveerimine.