Lasteaiakoht

Lasteaiakohta soovijaile Tallinna Haridusameti veebileheküljelt:
  • lasteaia järjekorda registreerimine
  • vabad kohad Tallinna lasteaedades
  • lasteaiakoha saamine, kui ei elata Tallinnas või elukoht ei ole registreeritud Tallinnasse
  • informatsioon lasteaedade kohta
  • lasteaedade veebilehed