Juubeli puhul oli lasteaias avatud laste tööde näitus,Rõõmupesa saali seintele olid üles pandud kõigi Eesti nägemispuudega laste rühmade tööd eelpoolnimetatud linnadest, foto Kalju Parm
Juubelile kogunenuid tervitas Mustamäe linnaosa haridusnõunik Tiiu Polli, esireas kuulavad tema sõnavõttu lasteaia juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal Katrin Johannes ja kauaaegne erirühma õpetaja Maia Somson, foto Kalju Parm
Juubeliaktuse lasteaia saalis avasid kolme lipu, - Tallinna, Rõõmupesa ja rahvuslipu all, erirühmade lapsed, foto Kalju Parm
Tallinna Haridusameti tänukirjad andis erirühmade töötajatele üle alushariduse osakonna juhataja Marika Kallas. Tänulille lasteaia direktorilt saab eripedagoog Jelena Merimaa, foto Kalju Parm
Elgi Lainela on lasteaia õena ja ortoptistina nägemispuudega laste rühmas töötanud 40 aastat, foto Kalju Parm
Tänati ka kauaaegseid endisi erirühma õpetajaid. Elisabeth Müürsepp ehk õpetaja Liisi roosiga, esiplaanil Silmarõõmude rühma õpetajad Eveli ja Anu, foto Kalju Parm
 
 
Õpetaja Hilja Veetõusme oli õpetajaametis ligi 40 aastat, lasteaia esimesest päevast alates, foto Kalju Parm
Tänukirja saab muusikaõpetaja Eeva-Maria Erss, foto Kalju Parm
 
Tänu elupõlisele õpetajale ja pedagoogikauurijale Õie Haavikule on meie lasteaia nägemispuudega laste rühmade ajalugu leidnud koha ka Eesti Rahva Muuseumi kogudesse, foto Kalju Parm