Tallinna Rõõmupesa Lasteaia elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, on võimalik tutvuda Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS) dokumendihalduse avalikus liideses.
 
Dokumendiotsingul vajutage vasakul asuvas dokumendipuus otsitavale dokumendiliigile ja sisestage otsinguvormis kriteeriumid vajaliku dokumendi leidmiseks. Pärast otsinguks teadaolevate parameetrite määramist vajutage klahvile "Otsi".
Dokumendi andmeid määratlemata vajutades klahvile "Otsi" avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest.
Ülaltoodud link on unikaalne, mis viib dokumendiotsija Tallinna Rõõmupesa Lasteaia dokumentide juurde, asutuse valimine rippmenüüst pole vajalik.
 
Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka ületekstiotsinguga, sisestades lehe ülaserva otsingu väljale otsitava märksõna. Ületekstiotsing otsib dokumendiregistri avalikust vaatest, mitte dokumentide sisust. 
Kui otsitud dokumenti registris ei leidu, esitage teabenõude lasteaia direktorile.