Tallinna Rõõmupesa Lasteaia elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, on võimalik tutvuda Tallinna asutuste dokumendiregistri kaudu: https://dhs.tallinn.ee/atp/.
 
Kui otsitud dokumenti registris ei leidu, esitage teabenõude lasteaia direktorile.