Kohatasu meie lasteaias on 71.25 eurot kuus.
Koha eest lasteaias tasub lapsevanem lapsevanema osa (kohatasu), mille suuruseks on Tallinna Linnavolikodu määrusega kehtestatud alates 1. jaanuarist 2016. aastast 12,2 % Eesti Vabariigis kehtivast miinimumtöötasust.

Täpsemalt koha peatükis.

Toitlustustasu maksab lapsevanem toitlustamise eest lasteaias. 
Täpsemalt toitlustamise peatükis.
 
Lasteaiatasu soodustuse taotlemise võimalusest informeeritakse lapsevanemat rühmas ning vastavalt lasteaia veebilehe eelpoolnimetatud peatükkides. Soodustuste võimalusest saate lugeda ka Tallinna Haridusameti veebilehel.
 
Tallinna Rõõmupesa Lasteaia ruume on võimalik üürida tunnitasu alusel ühekordseks või perioodiliseks kasutamiseks. Hinnakiri on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. Rõõmupesas saab kasutada saali (1.1), võimlat (1.2), õueala (1.7) ja töötajate puhketuba (1.5.2). Ruumide üürimiseks pöörduda lasteaia direktori poole lepingu sõlmimiseks. 
Meie lasteaias tegutsevd üürilepingu alusel mitmed erahuvikoolid, kes pakuvad meie lastele tasuli laste huviringe