Terviseedendus lasteaias on oluline, sest siin viibib laps suurema osa oma päevast. Lasteaed on lapse igapäevase kasvamise ja arenemise vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond. Kuigi laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga, erinevate ametkondade ja organisatsioonide tegevusega, iga inimesega kellega laps kokku puutub -  on lasteaialaste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval lasteasutuse personal, kelle tervisedenduslikuks tegevuseks on:
lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
vigastuste ennetamine;
passiivse suitsetamise vältimine;
laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
nakkushaiguste ennetamine, märkamine;
arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine; 
tervisehäirete varajane avastamine.
 
Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.  Tunnistus.
Tervist Edendavate Lasteaedade teaduslikku ja metoodilist juhtimist teostab Tervise Arengu Instituut.
Lasteaia tasandil suunab lasteaia tervise ja heaolu valdkonna järjepidevat arengut meie tervisemeeskond koosseisus:
Katrin Johannes, õppealajuhataja
Raili Poola, õpetaja
Heli Viita, õpetaja
Elgi Lainela, tervishoiutöötaja

 


Alamkategooriaid