Kellaaeg

Tegevus

7.00 – 8.30

Laste vastuvõtt

Individuaalne töö lastega

 • õppe- ja loovmängud
 • vaba tegevus
 • infovahetus lastevanematega

8.45 – 9.15

Hommikusöök

9.15 – 12.30

Õppe- ja kasvatustegevused

Õues viibimine/ planeeritud liikumistegevus

 • mängud
 • vaatlused
 • jalutuskäigud
 • liikumismängud
 • vaba tegevus

12.00 – 12.30

12.25 – 12.45

Lõunasöök sõimerühmas

Lõunasöögi algus aiarühmades, kestus 0,5 h

12.45 – 15.00

Ettevalmistus lõunauneks, puhkeaeg

15.00 – 16.00

Järk–järguline ärkamine

Muud tegevused

 • individuaalne töö lastega
 • õppe- ja loovmängud
 • vaba tegevus

16.05 – 16.35

Õhtuoode

16.35 – 19.00

Muud tegevused toas või õues, mäng

 • individuaalne töö lastega
 • huviringides osalemine
 • õppe- ja loovmängud

Laste kojusaatmine

Tagasiside päevast

ööpäevarühm

16.45 – 17.30

Õues viibimine

19.00 – 21.00

Laste vabategevus; kojuminek

21.00 – 21.30

Ööuinaku ettevalmistamine, öörahu