Rõõmupesa on tugevate traditsioonidega lasteaed, kus on aastate jooksul juurdunud mitmeid aastast aastasse korduvaid ettevõtmisi, mis annavad lasteaiale oma näo:

 • lasteloomingu näitus, iga laps on oma tööga suurel aastanäitusel lasteaia saalis esindatud;
 • temaatilised näitused koridoris, sügisannid ja lihavõttekaunistused koostöös vanematega;
 • mängupäev, mänguvõimaluste loomise ja -taseme hindamise lahtiste uste päev;
 • karneval, kõiki rühmi haarav suur kostümeeritud mängupidu kevadel; 
 • kontsert ”Rõõmupesa laulusuud”, iga laps laulab mikrofoni; 
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, rahvakommete ja tavade tutvustamine;
 • jõulutuba, iga-aastane keldriruumi sisustamine jõulutemaatika käsitlemiseks, selle avamine; 
 • perespordipäev, laste ja vanemate ühistegevus erinevatel spordialadel (lasteaia sünnipäeval); 
 • temaatiline õuepidu koos lastevanematega juunis (olenevalt õppeaasta teemast erinev);
 • lõpurühma kevadine väljasõit loodusesse, ekskursioon direktori juhendamisel ja piknik;
 • õppeaasta ja uusaasta puhul töötajate tervitamine juhtkonna poolt;
 • õppeaasta pidulik lõpetamine töötajatele, õppeaastat kokkuvõtvate tänukirjade jagamine;
 • õpetajate päev, ”Rõõmupesa eeskuju” tänamine ja endiste veteranõpetajate meelespidamine;
 • töötajate ühised väljasõidud ja teiste lasteaedade külastamine.