Sulgeme lasteaia kollektiivpuhkuseks ajavahemikus 04.07. - 29.07.2022.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes vajavad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest veepõhises küsitluses veebruarikuu jooksul ning saavad soovitud ajaks ajutise koha mõnes teises Mustamäe või Õismäe lasteaias. 
Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus kohta võimaldava lasteaia direktorile, plangi saadab Rõõmupesa direktor märtsist maini vastavalt direktoritevahelisele kokkuleppele.
 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood - juunis ja augustis, liidetud rühmadena.

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus.
Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)“ on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele.
Toetuse suurus on kinnitatud 22.12.2021. aasta Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr HA-4/41 ning selle suurus ei ole suurem kui 2021. aastal kehtiva kohatasu suuruse ja alates 2022. aastast kehtiva kohatasu suuruse vahe. Toetus kajastatakse arvel. 

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot.
Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 endiselt 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot - Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot). Seega, Tallinna linna elanikele kohatasu ei tõuse. 
Käskkirja leiate meie kodulehelt https://roomupesa.tln.edu.ee/images/muu/kohatasu-alates-2022.pdf


Alates 1. augustist 2021 on kehtestatud Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 02.08.2021 otsusega Rõõmupesa lastele ühtne toidukulu päevamaksumus kõigis asenduspinda pakkuvais lasteaedades:
Kolm toidukorda, hommikusöök, lõuna ja oode:
sõimes 1.64
aiarühmas (kõik vanuserühmad) 1.94
Neli toidukorda, hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök:
Lepatriinud 24h2.29, sh õhtusöök 0.35.  

Elanikeregistrijärgselt Tallinnas elavate laste toidukulu hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud piirmääras; täpsemalt peatükis toiduraha.


Sulgeme lasteaia kollektiivpuhkuseks ajavahemikus  01.07. - 13.08.2021.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.

Need vanemad, kes vajavad kollektiivpuhkuse ajal kohta, maksavad kohatasu selles lasteaias, kuhu koha saavad.


Nüüd on avatud võimalus taotleda kohatasu soodustust uutel alustel. Septembrikuu jooksul on võimalik taotleda soodustust tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020, lapsevanem vabastatakse kohatasu maksmisest 100%. Edaspidi saab soodustust netosissetuleku alusel taotleda järgmisest kuust, teised taotluse esitamise päevast.
Täpsemalt meie kohatsu soodustuste peatükis. 
Lisa Tallinna Haridusameti soodustuste peatükis.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides. Plaan on avaldatud meie veebilehe avalehel.


17.-20. maini 2017 toimus Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Becoming an European City-Zen“ hargmaine kohtumine Tallinnas.

Rõõmupesa õpetajad tutvustasid Pariisist, Roomast, Ateenast ja Belfastist tulnud projektipartneritele meie lasteaeda ja õpetajate tööd. Lahtised tegevused viisid läbi õpetajad Gea Kõiv Mesilindude rühmas, Heli Viita Nupsikute rühmas, Jane Noor Siilikeste rühmas ja Eveli Strandson Pesamunade rühmas.

Õpetajate Marge Kullamaa ja Kai Jõemetsa õuesõppe tegevus, ekskursioon Toompeale viis aga nii lapsed kui ka külalised Riigikoguga tutvuma.

Projektiseminaridel rääkisid kõik projektimeeskonnad oma viimase poolaasta projektitööst, kodulinna vaatamisväärsuste ja lasteaia lähiümbruse elementide tutvustamisest lastele. Rõõmupesa ettekanded tegid Rõõmupesa-poolne projektikoordinaator, direktor Lea Pihelgas ja õpetaja Kai Jõemets.

Võõrustaja teemaks oli seekord „Liikumine ja sport terviskasvatuse võimalusena lasteaia tegevuskavas“, sellekohse ettekandega astusid projektipartnerite ette meie õpetajad Eveli Strandson ja Liis Pettai.

Projektitöös kokkulepitult jagasid partnerid üksteisele laste töödest ja tegemistest koostatud Memoriine. Meie õpetajad panid kingikottidesse ka Rõõmupesa rühma-logodest koostatud doomino, mis valmisid õpetajate Marge Kullamaa ja Jane Noore eestvedamisel.

Nii projektitegevuste läbiviimisele kui ka kohtumise kordamineku heaks pani lisaks projektimeeskonnaliikmetele oma õla alla peaaegu kogu Rõõmupesa pere. Suur tänu kõigile!

LogosBeneficairesErasmusRIGHT EN


Meie strateegiline koostööprojekt "Knowing me - knowing You", mille Rõõmupesa aastatel 2014-2016 koos Prantsusmaa, Itaalia, Suurbrittannia ja Hispaania partneritega Erasmus+ programmi rahastusel läbi viis, sai novembri lõpus Euroopa kvaliteedimärgi!
See, kord aastas Euroopa koolide töötajaid ühendava virtuaalkogukonna, eTwinningu jagatav auhind on tunnustus meie õpetajate tublile tööle. See on tõestus, et lastega läbiviidud projektitegevused on hinnatud väga heal tasemel olevaks. Seekord pälvis kvaliteedimärgi kokku kolm Eestimaa lasteaeda. Tunnustatute nimekiri maade lõikes on nähtav siin. 
Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, millele on eelnevalt taotletud ning mis on tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimärgiga. Eesti riikliku kvaliteedimärgi pälvisime oktoobris 2016.
Projekti ülevaatenäitusega saab tutvuda lasteaias. Näituse külastamiseks pöörduge rühma õpetaja või lasteaia juhtkonna poole.
erasmuslogo


7. oktoobril autasustati Lennusadamas Tallinna paremaid õpetajaid. Autasud andis kätte Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.Üle mitme aasta hinnati kõrge tunnustuse,Tallinna aasta õpetaja tiitli vääriliseks ka meie lasteaia esitatud kandidaat - logopeed Tiiu Tammemäe.
Rõõmupesa õpetajad, Tallinna aasta õpetajad.


6. oktoobril Kultuurikeskuses Kaja toimunud linnaosa vanema pidulikul vastuvõtul tunnustati Mustamäe lasteaedade ja koolide õpetajaid. Lasteaiaõpetaja elutöö kategooria tunnustus tuli Rõõmupesasse, selle pälvis pika ja kohusetundliku töö eest Mustamäe laste kasvatamisel meie Pesamunade rühma õpetaja Evi Kudrešova.
See on 10 aasta jooksul, mil Mustamäe aasta õpetaja tiitlit jagatakse, kolmas laureaaditiitel meie lasteaia õpetajale. Kõik tunnustused on siin.


Seoses viirusnakkustesse haigestumise kasvuga said lasteaiad täna meeldetuletavad soovitused töö korraldamiseks gripiperioodil. 

2. mail 2015 hakkas kehtima uus "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord", Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18.
Nüüd saab lapsevanem soovi korral registreerida oma lapse järjekorda ka eesti.ee e-teenust kasutades, link "Lasteaiakoha taotlemine Tallinnas".


Teatame, et Tallinna linn läheb üle e-arve püsimakse süsteemile
See teade on lastevanematele, kes on sõlmitud arvete maksmiseks oma pangas otsekorralduse.
1. veebruaril 2014 saavad sõlmitud otsekorraldustest teie pangas e-arve püsimakse lepingud, kui see teile sobib ning te te ei lõpeta eelnevalt oma otsekorraldust. 

Teile on saadetud linna poolt vastav kiri.


Mõlamad meie lasteaia lapsed, kes pääsesid ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lõppvooru, jõudsid Estonia Talveaias kuue parema Tallinna koolieelikust etleja hulka.