Rühma nimi Rühma liik Rühma õpetajad Telefon
Pesamunad sõimerühm Klaarika ja Killi  5197 7311
Naerulinnud liitrühm Evi ja Keiri  5434 0203
Mesilinnud 3-6aastased Kaire ja Mari  5380 7774
Rõõmupallid sõimerühm Marge ja Jaanika-Kristen  5385 7238
Nupsikud 3-6aastased Heli ja Jane  5906 8208
Rõõmusärad 6-7aastased Hanna-Maria ja Erika  5307 3442
Kaisukarud 3-6aastased Liivi, Anna-Merike ja Vive  5383 5024
Päikesejänkud liitrühm Sirje ja Katrin  5308 0655
Kullaterad  sõimerühm Tiiu ja Carmen  5353 8557