Tallinna Rõõmupesa Lasteaed juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.
Tallinna Rõõmupesa Lasteaia põhimäärus on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 28.08.2013 määrusega number 138 ja sellega saab tutvuda siin.