Konkursid õpetajate, õppealajuhataja ja liikumisõpetaja ametikohtadele on lõppenud. Tööle asumine augustis 2023.
Konkurss logopeedi ametikohale kestab.