Konkurss õpetaja ametikohale lõppeb 26. juunil 2018
 
Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata lasteaeda meilitsi. Dokumentide koopiaid mitte lisada.