Korruptsiooni ennetamise meetmete eest Tallinna Rõõmupesa Lasteaias vastutab direktor.

Lea Pihelgas, e-postiaadress lea.pihelgas@rp.edu.ee, tel 5309 9683.