11. septemberl 1969 − valmis lasteaia hoone ja lasteaed avati kui Tallinna 134. Lastepäevakodu

16. veebruarl 1970 − meie lasteaias avati Eesti esimene lasteaia erirühm halvasti nägevate ja kõõrdsilmsete lastele

5. juuni 1990  − Tallinna linnavalitsuse korraldus lasteaia nimetamise kohta Tallinna Lastepäevakoduks Rõõmupesa

1. jaanuar 1993 − lasteaia omanik naha- ja jalatsivabriku Kommunaar andis lasteaia munitsipaalomandusse, Tallinna linna esindajana osales lasteaia vastuvõtmisel oktoobrirajooni haridusosakonna juhataja Tiiu Polli ja lasteaeda esindas paaripäevase juhatajastaažiga Lea Pihelgas

17.11.1999 − Tallinna linnavalitsus kinnitas lasteaia põhimääruse ja praeguse nime, Tallinna Rõõmupesa Lasteaed

17. märts 2008 − lasteaed võeti vastu Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku

2021-2023  −  lasteaia tervikrenoveerimine;  rühmad töötasid asenduspindadel teistes lasteaedades

21. veebruar 2023  −  lasteaia taasavamise aktus, kus ehitaja andis maja lasteaiale üle;
27. veebruar 2023  −  algas õppekasvatustöö uues majas

Lasteaia direktorid läbi ajaloo

1969 - 1979   Helle Elme
1979 - 1988   Hilda Sermann
1988 - 1992   Pilvi Aasmäe
1992 - 2023   Lea Pihelgas
2023 -            Katrin Johanne