Juhtkond
direktor: Lea Pihelgas, tel 653 6254, 5566 2465
õppealajuhataja: Katrin Johannes, tel 522 4293, 653 6255, 653 6254
 
Meie lasteaia pedagoogid
25 õpetajat, neist
1 liikumisõpetaja
1 muusikaõpetaja
eripedagoog
logopeed
 
Lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad
12 õpetaja abi, neist
2 öist õpetaja abi
õde-ortoptist
pesupesija-triikija
remonditööline
koristaja
majahoidja