Juhtkond
direktor: Katrin Johannes, tel 653 6254, 5309 9683
õppealajuhataja: Maiu Kannel, tel 507 1203
majandusjuhataja: Lea Pihelgas, tel 5566 2465
 
Meie lasteaia pedagoogid
24 õpetajat, neist
1 liikumisõpetaja
1 muusikaõpetaja
eripedagoog
logopeed (vakantne)
 
Lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad
12 õpetaja abi, neist
2 öist õpetaja abi
pesulaohoidja
koristaja.
 
Hooldus- ja haldustöid korraldab meie lasteaias alates 1. jaanuarist 2023 Tallinna Linnaaraamet.
Kinnisvarahalduse osakonna haldusteenuste juht Mark Liivamägi, tel 640 4652, 5813 2921.