Meie lasteaeda tulevad uued lapsed on sügiseti tavaliselt 1,5 kuni 2,5aastased olenevalt lasteaia järjekorra pikkusest. Mõned lapsed on vanemate soovil järjekorras kauem ning liituvad 3-4aastasena.
Kui lapse vanusele sobivas rühmas on vaba koht, võetakse kehtiva määruse alusel esimesena sellele laps, kellega samas elukohs elav sama pere teine laps käib juba meie lasteaias.
Sõimenimekirja loomise protsess uueks õppeaastaks algab 1. mail:
NB! 2021/2022. õppeaastaks seoses lasteaiale uue hoone ehitamisega uusi rühmi ei komplekteerita.
  • 1. - 8. maini saadetakse kohasaamise teated lastevanematele, kui järjekorras oleva lapsega samas elukohs elav sama pere teine laps käib juba meie lasteaias ning esimestele järjekorda registreeritutele, kokku 1,5 sõimerühma vanematele. Teade saadetakse lapsevanema (taotlusel) tellitud viisil. Kui soovisite kohasaamisest teada meilitsi, jälgige oma kontaktaadressi toimimist ja hoolitsege, et uus kiri ikka mahuks postkasti.
  • Lapsevanemad aktsepteerivad kohasaamise kinnitades kohapakkumise..
  • Vanemad, kes soovivad valida erinevate lasteaedade vahel, saavad seda teha veel kahe nädala jooksul, otsustada tuleb 15. maiks.
  • Järjekorda ootele jäänutele avaneb maikuus kohasaamise võimalus, kui keegi kohasaajaist otsustab mõne teise lasteaia kasuks ja loobub meie lasteaeda pakutud kohast.
  • Kui lapsevanem pole kohta vastu võtnud, kustutatakse lapse andmed koha taotlejate nimekirjast (järjekorrast).
  • Juunis-juulis-augustis toimub vabanenud kohtadele laste võtmine eelpooltoodud näitel, otsustamistähtaeg teatatakse igaühele kuupäevaliselt eraldi.
  • 15. august on laste nimekirja kinnitamise kuupäev, seejärel saavad lapsevanemad oma kohta kasutada. Kui lasteaia töökorraldus võimaldab, saab mõnel aastal avada sõimerühma ka enne 15. augustit ja soovijad saavad koha varem.
Koha eest lasteaias tasutakse nn kohatasu. Harjutamisel sõimerühmaga on soovitav lisanduda järk-järgult, et kohanemisperioodi raskusi võimalikult leevendada. Harjutamise ajakava koostavad õpetajad lastevanemate soovide alusel.

Üldjuhul lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest. Mööndus on tehtud neile, kellel käib juba vähemalt üks laps soovitud lasteaias. Sel juhul on võimalik õdede-vendade lasteaias järjekord säilitada võttes samal ajal vastu koha mõnes teises lasteaias. Järjekord säilib soovitud lasteaias kohasaamiseni ka siis, kui laps käib eralasteaias või ainult sõimena tegutsevas lasteasutuses.

NB! Kui lapsevanemal on eelnevalt lasteaiatasu võlg mõnes Tallinna lasteaias, ei ole tema last lasteaia nimekirja kanda võimalik ja kohataotlust ei rahuldata.