Toidukulu päevamaksumus 1. augustist 2021 on kehtestatud Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 02.08.2021 otsusega:
Hommikusöök, lõuna ja oode:
sõimes 1.64
aiarühmas (kõik vanuserühmad) 1.94
Hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök:
Lepatriinud 24 h (4 söögikorda, õhtusöök kell 19.00): 2.29, sh õhtusöök 0.35.  

Lähtuvalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" hüvitatakse alates 1, septembrist 2017 elanikeregistrijärgselt Tallinnas elavate laste toidukulu Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud piirmääras. 

Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr  29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" on kehtestatud, et alates 1. septembrist 2017 kaetakse tallinlastele laste toidukulust sõimerühmas 1.80 päevas ja aiarühmas 2.00 päevas.
Toidukulu osaline katmine kehtestatud piirmäärade ulatuses toimub raamatupidamise poolt rahvastikuregistri andmete alusel. Mingit taotlust ega tõendust lapsevanem ei pea esitama. Lapsevanemale esitatakse tasaarvestatud arve.

Toidupäevade arvestust peetakse rühmas.
Õpetaja annab igal hommikul kööki teada oma rühma sööjate (kohalolijate) arvu. Kui laps tuuakse lasteaeda päevakavas saabumiseks ettenähtud ajast hiljem, teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat hiljemalt 9.00.

Toiduraha arvestatakse toidupäevade eest.
Kui on oodata sööjate arvu suurt muutust (pühade-eelsed ja -vahelised päevad, lasteaia avamisel pärast puhkust), palutakse lapsevanemal erandkorras toidupäevad eelnevalt kirja panna ja laps arvestatakse toidule selle küsitluse alusel.
Seoses Tallinna Finantsteenistuse raamatupidamises vastava teenuse kaotamisega alates 01.09.2017 toidukordade eraldi arveldust ei teostata.