Alates 2020/2021. õppeaastast ei töööta meie lasteaias enam nägemishäiretega laste erirühma. Erinevate nägemisfunktsioonide kahjustustega lapsi võtame sobitusrühma..

Eri- ja sobitusrühma vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korraga saab tutvuda siit ja Tallinna Haridusameti kodulehel.
Koha saamiseks sobitusrühmas esitab vanem lasteaia direktorile:

Kui soovite, et Teie laps saaks täiendavat tuge silmalihaste treenimisharjutustega või nägemispuude kompenseerimisel, samuti kui töö, aeg või erioskuste nappus ei võimalda Teil oma nägemispuudelise lapsega järjepidevalt spetsiaalseid harjutusi teha, et tema laisku silmalihaseid treenida või nägemispuudest tulenevat mahajäämust arengus võimalikult kompenseerida - võtke meiega ühendust!
Mõni laps ei taha prille kanda või kipub vaatama neist mööda - meie rühmas näeb laps, et ka teised kannavad prille ning ta tunneb end loomulikult. Meie töötajad jälgivad ja juhendavad prillikandmise reeglite täitmist. 
Meie erirühma lapsed on igapäevaselt seotud tavarühmade lastega, nad läbivad meie lasteaia õppekava võrdselt teistega, mistõttu ei ole vaja karta ei isoleeritust ega teisitikohtlemist.
Järjepidevad silmalihaste treeningud mitme aasta vältel tagavad enamusele lastest nägemise tunduva paranemise kooliminekuks.

Artikleid nädemishäiretega lapse arengu toetamisest lasteaias:
"Õpetajate Leht": lasteaias ravitakse ka silmi analoogsest tööst Pärnu Mai lasteaias.

Meie lasteaias töötab nägemishäiretega laste erirühm 1970. aastast. Tookord oli see Eesti esimene taoline. 
Laste silmalihaste treenimiseks on välja töötatud mitmeid abivahendeid, mida kasutatakse ka meie lasteaias.

round-button-russian-flag

519o3LquzgL. SX700


koopia ksusest silmat 23