Palju muret tekitab meile aeg, kui laps ei oska end veel sõnades väljendada, sõime-iga: minapildi kujunemine, eneseusalduse tekkimine, õppimise ja intellektuaalse arengu eelduste kujunemine. Oluline on lapse ühiskonnaliikmeks kujunemist toetada. Tunda ja mõista seda arengut.

Selle olulise ajajärgu ärkvelolekuajast veedab Teie laps suure osa lastesõimes. Ühelt poolt see toetab lapse ühiskonda sisseelamist, teiselt poolt koondub rühmatäie laste sotsialiseerumisprotsessi algusaastate mure sõime probleemiks. Sõim ei tekita seda, kuid liidab oma laste arenguvalud. Lisaks erinevad haigusetekitajad.
Olles otsustanud tuua lapse sõime, peate arvestama sõimega kaasnevat. Pakume oma veebilehel ka pisut materjali, mis võiks olla abiks.
Õpetajast saab Teie lapsele uus pereliige. Ta on hoidja, kasvataja, arendaja, õpetaja ja sõber. Õpetaja on õpetatud mõistma, jälgima ja arvestama lapse arengu- ja sotsialiseerumisprotsessi astmeid ning leidma õiged strateegiad lapsele lähenemisel. Ta on spetsialist.
Usaldage oma lapse õpetajat! Küsige nõu ja arutage!
valik artikleid maimiku vanemale