Koha eest lasteaias tasub lapsevanem vanema osa, nn kohatasu. Kohatasu on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ alusel. Kohatasu suurus on 12,2 % Eesti Vabariigis kehtivast miinimumtöötasust.
1. jaanuarist 2020 on kohatasu 71,25 eurot kuus - vt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirja kohatasu suuruse kohta.