Alates 1. augustist 2021 on kehtestatud Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 02.08.2021 otsusega Rõõmupesa lastele ühtne toidukulu päevamaksumus kõigis asenduspinda pakkuvais lasteaedades:
Kolm toidukorda, hommikusöök, lõuna ja oode:
sõimes 1.64
aiarühmas (kõik vanuserühmad) 1.94
Neli toidukorda, hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök:
Lepatriinud 24h2.29, sh õhtusöök 0.35.  

Elanikeregistrijärgselt Tallinnas elavate laste toidukulu hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud piirmääras; täpsemalt peatükis toiduraha.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaiale ehitatakse aastatel 2021–2022. uus hoone lähtuvalt Tallinna lasteaedade rekonstrueerimise strateegiast aastateks 2019–2030:  https://www.err.ee/1022731/suur-osa-lasteaedadest-ei-vasta-tervisekaitsenouetele Sulgeme lasteaia praeguse hoone lammutamiseks juunis 2021.

Rühmade töö praeguses hoones lõppeb 30. juunil 2021 ja jätkub uuest õppeaastast Mustamäe ja Haabersti lasteaedades saadavatel asenduspindadel. Uusi sõimerühmi 2021/22. õppeaastaks ei komplekteerita. 
Lapsed, kellele vajatakse suvel kohta, saavad selle teistes Mustamäe ja Haabersti lasteaedades töötavates suverühmades. Kohavajaduse väljaselgitamiseks on lastevanemate hulgas läbi viidud küsitlus. 


Tähelepanu!
Alates 12. oktoobrist 2020 on kõik rühmade meiliaadressid Tallinna Linnakantselei Linna infotehnoloogia teenistuse otsusega suletud. Teabevahetus lastevanematega toimub infosüsteemis Eliis. Lastevanematele on loodud Eliisi mobiilirakendus.
Lisaks teadete vaatamisele-saatmsele on lapsevanemal võimalik tutvuda Eliisis oma lapse rühma tegevuste ja sündmustega.
Kui te pole veel Eliisi kasutaja - registreerige end!


Nüüd on avatud võimalus taotleda kohatasu soodustust uutel alustel. Septembrikuu jooksul on võimalik taotleda soodustust tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020, lapsevanem vabastatakse kohatasu maksmisest 100%. Edaspidi saab soodustust netosissetuleku alusel taotleda järgmisest kuust, teised taotluse esitamise päevast.
Täpsemalt meie kohatsu soodustuste peatükis. 
Lisa Tallinna Haridusameti soodustuste peatükis.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides. Plaan on avaldatud meie veebilehe avalehel.


Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2020 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 71 eurot ja 25 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31. detsembrist 2019 nr HA-4/78. 
Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit: Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 31.12.2019 nr HA-4/78.


Meie strateegiline koostööprojekt "Becoming an European City-Zen", mille Rõõmupesa aastatel 2016-2018 koos Prantsusmaa, Itaalia, Suurbrittannia ja Kreeka partneritega Erasmus+ programmi rahastusel läbi viis, sai täna pärjatud Euroopa kvaliteedimärgiga!
See, kord aastas Euroopa koolide töötajaid ühendava virtuaalkogukonna, eTwinningu jagatav auhind on tunnustus meie õpetajate tublile tööle. See on tõestus, et lastega läbiviidud projektitegevused on hinnatud väga heal tasemel olevaks. Seekord pälvis kvaliteedimärgi kokku neli Eestimaa lasteaeda. Tunnustatute nimekiri maade lõikes on nähtav siin. 
Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, millele on eelnevalt taotletud ning mis on tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimärgiga. Eesti riikliku kvaliteedimärgi pälvisime oktoobris 2018.


Kasutame igapäevaste uudiste jagamiseks oma Facebooki-lehte.