Sulgeme lasteaia kollektiivpuhkuseks ajavahemikus  01.07. - 13.08.2021.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.

Need vanemad, kes vajavad kollektiivpuhkuse ajal kohta, maksavad kohatasu selles lasteaias, kuhu koha saavad.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaiale ehitatakse aastatel 2021–2022. uus hoone lähtuvalt Tallinna lasteaedade rekonstrueerimise strateegiast aastateks 2019–2030:  https://www.err.ee/1022731/suur-osa-lasteaedadest-ei-vasta-tervisekaitsenouetele Sulgeme lasteaia praeguse hoone lammutamiseks juunis 2021.

Rühmade töö praeguses hoones lõppeb 30. juunil 2021 ja jätkub uuest õppeaastast Mustamäe ja Haabersti lasteaedades saadavatel asenduspindadel. Uusi sõimerühmi 2021/22. õppeaastaks ei komplekteerita. 

Lapsed, kellele vajatakse suvel kohta, saavad selle teistes Mustamäe ja Haabersti lasteaedades töötavates suverühmades. Kohavajaduse väljaselgitamiseks on lastevanemate hulgas läbi viidud küsitlus. 


Tähelepanu!
Alates 12. oktoobrist 2020 on kõik rühmade meiliaadressid Tallinna Linnakantselei Linna infotehnoloogia teenistuse otsusega suletud. Teabevahetus lastevanematega toimub infosüsteemis Eliis. Lastevanematele on loodud Eliisi mobiilirakendus.
Lisaks teadete vaatamisele-saatmsele on lapsevanemal võimalik tutvuda Eliisis oma lapse rühma tegevuste ja sündmustega.
Kui te pole veel Eliisi kasutaja - registreerige end!


Nüüd on avatud võimalus taotleda kohatasu soodustust uutel alustel. Septembrikuu jooksul on võimalik taotleda soodustust tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020, lapsevanem vabastatakse kohatasu maksmisest 100%. Edaspidi saab soodustust netosissetuleku alusel taotleda järgmisest kuust, teised taotluse esitamise päevast.
Täpsemalt meie kohatsu soodustuste peatükis. 
Lisa Tallinna Haridusameti soodustuste peatükis.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides. Plaan on avaldatud meie veebilehe avalehel.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaia suvise töökorralduse tegevuskavaga saate tutvuda siin.


Lõpetati kohatasu peatamine 31.05.2020.
Tallinna Linnavolikogu määrus paragrahv 51.


Eriolukorrast väljumise perioodi reeglid.


Tallinn otsustas vabastada alates eriolukorra kehtestamisest 16. märtsil 2020 kõik lapsevanemad kohatasu maksmisest, nii tallinlased kui mittetallinlased, sõltumata sellest kas laps käib lasteaias või ei käi. 
Tallinna Linnavolikogu määruse paragrahvid 5 ja 51.


Seoses uue riikliku töötasu alammäära kehtestamisega tõuseb alates 1. jaanuarist 2020 vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu). Uus kohatasu meie lasteaias on 71 eurot ja 25 senti kuus. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31. detsembrist 2019 nr HA-4/78.

Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit: Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 31.12.2019 nr HA-4/78


Meie lasteaed suletakse suvel kollektiivpuhkuseks 26 päevaks, 20.07. - 14.08.2020.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest rühmas maikuu jooksul toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Männikäbi lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Männikäbi lasteaia direktorile, plangi annab õpetaja mais-juunis. 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame puhkuste perioodil suvekuudel liidetud rühmade tingimustes. Juunis ja juulis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.