2. juunil 2022 toodi Tallinna Rõõmupesa lasteaia ehitatavalt hoone katuselt alla sarikapärg.
Teatamaks omanikule ehitatava maja katuse alla saamisest, olid lasteaia ehitajad Fund Ehituse Oü-st vana ehitajate kombe kohaselt kinnitanud lasteaia katusele sarikapärja. Tallinna linna esindajad, Tallinna abilinnapea hr Vadim Belobrovtsev ja Mustamäe linnaosa vanem hr Lauri Laats tänasid OÜ Fund Ehituse ehitajaid seni tehtud töö eest ning tõid sarikapärja alla.
Mustamäe linnaosa valitsus kostitas ehitajaid tänulõunaga.

Sulgeme lasteaia kollektiivpuhkuseks ajavahemikus 04.07. - 29.07.2022.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes vajavad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest veepõhises küsitluses veebruarikuu jooksul ning saavad soovitud ajaks ajutise koha mõnes teises Mustamäe või Õismäe lasteaias. 
Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus kohta võimaldava lasteaia direktorile, plangi saadab Rõõmupesa direktor märtsist maini vastavalt direktoritevahelisele kokkuleppele.
 
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele suurema osa nende puhkusest. Pedagoogidel langeb kollektiivpuhkusega kokku vaid osa põhipuhkusest, seetõttu töötame suvekuudel, kui on peamine puhkuste periood - juunis ja augustis, liidetud rühmadena.

1. veebruaril 2022 asetati ehitatavale Tallinna Rõõmupesa lasteaia hoonele nurgakivi.
Tallinna linna poolt tervitasid nurgakivi asetamisele kokkutulnuid Tallinna aselinnapea Vadim Belobrovtsev ja Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Seejärel asetasid aselinnapea Vadim Belobrovtsev, linnaosavanem Lauri Laats, linnavaraameti arendusosakonna juhataja ameti juhataja ülesannetes Hardi Alliksaar, haridusameti osakonnajuhataja Rainer Rannala, OÜ Fund Ehituse projektijuht Lauri Evert ja Rõõmupesa direktor Lea Pihelgas heade soovide kapsli nurgakivisse.

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus.
Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)“ on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele.
Toetuse suurus on kinnitatud 22.12.2021. aasta Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr HA-4/41 ning selle suurus ei ole suurem kui 2021. aastal kehtiva kohatasu suuruse ja alates 2022. aastast kehtiva kohatasu suuruse vahe. Toetus kajastatakse arvel. 

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot.
Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 endiselt 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot - Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot). Seega, Tallinna linna elanikele kohatasu ei tõuse. 
Käskkirja leiate meie kodulehelt https://roomupesa.tln.edu.ee/images/muu/kohatasu-alates-2022.pdf


20. septembril 2021 jõustub Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muudatus, nüüd saavad tallinlased kohavabastust taotleda teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest. Muudatust rakendatakse alates 01.09.2021.


Alates 1. augustist 2021 on kehtestatud Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 02.08.2021 otsusega Rõõmupesa lastele ühtne toidukulu päevamaksumus kõigis asenduspinda pakkuvais lasteaedades:
Kolm toidukorda, hommikusöök, lõuna ja oode:
sõimes 1.64
aiarühmas (kõik vanuserühmad) 1.94
Neli toidukorda, hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök:
Lepatriinud 24h2.29, sh õhtusöök 0.35.  

Elanikeregistrijärgselt Tallinnas elavate laste toidukulu hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud piirmääras; täpsemalt peatükis toiduraha.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaiale ehitatakse aastatel 2021–2022. uus hoone lähtuvalt Tallinna lasteaedade rekonstrueerimise strateegiast aastateks 2019–2030:  https://www.err.ee/1022731/suur-osa-lasteaedadest-ei-vasta-tervisekaitsenouetele Sulgeme lasteaia praeguse hoone lammutamiseks juunis 2021.

Rühmade töö praeguses hoones lõppeb 30. juunil 2021 ja jätkub uuest õppeaastast Mustamäe ja Haabersti lasteaedades saadavatel asenduspindadel. Uusi sõimerühmi 2021/22. õppeaastaks ei komplekteerita. 
Lapsed, kellele vajatakse suvel kohta, saavad selle teistes Mustamäe ja Haabersti lasteaedades töötavates suverühmades. Kohavajaduse väljaselgitamiseks on lastevanemate hulgas läbi viidud küsitlus. 


Tähelepanu!
Alates 12. oktoobrist 2020 on kõik rühmade meiliaadressid Tallinna Linnakantselei Linna infotehnoloogia teenistuse otsusega suletud. Teabevahetus lastevanematega toimub infosüsteemis Eliis. Lastevanematele on loodud Eliisi mobiilirakendus.
Lisaks teadete vaatamisele-saatmsele on lapsevanemal võimalik tutvuda Eliisis oma lapse rühma tegevuste ja sündmustega.
Kui te pole veel Eliisi kasutaja - registreerige end!


Tallinna Rõõmupesa Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides. Plaan on avaldatud meie veebilehe avalehel.


Meie strateegiline koostööprojekt "Becoming an European City-Zen", mille Rõõmupesa aastatel 2016-2018 koos Prantsusmaa, Itaalia, Suurbrittannia ja Kreeka partneritega Erasmus+ programmi rahastusel läbi viis, sai täna pärjatud Euroopa kvaliteedimärgiga!
See, kord aastas Euroopa koolide töötajaid ühendava virtuaalkogukonna, eTwinningu jagatav auhind on tunnustus meie õpetajate tublile tööle. See on tõestus, et lastega läbiviidud projektitegevused on hinnatud väga heal tasemel olevaks. Seekord pälvis kvaliteedimärgi kokku neli Eestimaa lasteaeda. Tunnustatute nimekiri maade lõikes on nähtav siin. 
Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, millele on eelnevalt taotletud ning mis on tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimärgiga. Eesti riikliku kvaliteedimärgi pälvisime oktoobris 2018.


Kasutame igapäevaste uudiste jagamiseks oma Facebooki-lehte.