NB! Huvitegevus on seoses lasteaia renoveerimiseaegse asenduspindadel töötamisega peatatud.

Huvitegevust pakutakse lastele nende vanemate soovil lasteaia õppekavale täiendava tegevusena. Huvitegevus on tasuline. Ringide töö läbiviimiseks on lasteaed sõlminud lepingud vastavate koolitusasutustega. Vanemad arveldavad otse teenuse pakkujaga, lasteaia vahenduseta.

Huviringide töö viiakse huvikoolide õpetajate poolt läbi lasteaia ruumides ajal, kui rühma päevakavas on ette nähtud lastega tehtav individuaalne töö ja vaba mäng. Nii ei jää tasulistes ringides osalejad kõrvale lasteaia õppekasvatustöö organiseeritud tegevustest.

Teavet meie lasteaias tegutsevatest ringidest antakse lastevanematele rühmades sügiseti, kui huvikoolid kaasavad oma tegevusse uusi lapsi. Lähemalt saab teada rühmas või vastavast huvikoolist. Mitmed huvikoolid on oma lasteaedade ringide ajad pannud ka kodulehele.