Meie lasteaia arengukava aastateks 2014 - 2018 on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 20. veebruar 2014. aasta käskkirjaga nr 1.-2/144.
Arengukava aastateks 2019 - 2021 on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 24. jaanuari 2019. aasta käskkirjaga nr 1.-2/37.

Siin saate tutvuda arengukava eelnõuga aastateks 2022-2024.