Meie lasteaia arengukava aastateks 2014-2018 on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 20. veebruar 2014. aasta käskkirjaga nr 1.-2/144.
Arengukava aastateks 2019-2021 on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 24. jaanuari 2019. aasta käskkirjaga nr 1.-2/37.
Tallinna Rõõmupesa Lasteaia arengukava aastateks 2022-2024 on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 4. oktoobri 2022. aasta käskkirjaga nr T-7-1/22/386.