Meie lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga. Koolikavatoetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). 
 
Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist. Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga, kokku Eesti riigieelarvest ja Euroopa Liidu poolt toetatavaid koolipiimatooteid kuni 250 ml lapse kohta päevas. 
Koolipiimatoetust ei maksta toidu valmistamiseks kasutatud piima ja piimatoodete eest. 
Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust. 
Toodete valikul peab põhiliseks kriteeriumiks olema puu- ja köögivilja tervislikkus ja toodete jagamise lihtsus. Jagatakse piirkondlikke tooteid sõltuvalt hooajast ja toodete olemasolust. Need peavad lasteni jõudma kuumtöötlemata. Lõunamaiseid puuvilju ei toetata. 
Eesti riigieelarvest ning EL-i poolt rahastatavaid koolipuuvilju hüvitatakse lasteaiale lastele pakkumiseks 0,064 euro eest lapse kohta õppepäevas. 
Lähtuvalt toetuse andja poolt esitatud nõuetest informeerime programmis osalemisest plakatitega:  
 
Koolipuuvili - Copy Koolipiim copy
Tallinna Rõõmupesa Lasteaia koolipuuviljaplakat, õpetaja Marge Kullamaa Tallinna Rõõmupesa Lasteaia koolipiimaplakat, õpetaja Kairi Mander