Meie lasteaias on 10 rühma. 
2020/2021. õppeaastal töötab sealhulgas:
  • 3 sõimerühma;
  • 1 erirühm nägemispuudega lastele;
  • 4 sobitusrühma;
  • ööpäevarühm.
Ühe pere lapsed saavad olla koos liitrühmas, õhtul kauem kohta vajavad lapsed ööpäevarühmas kuni 21.00.
Töö lasteaias toimub eesti keeles (õppekeel).
Meie lasteaias käis 2020. aasta augustis 154 last.
Meie lasteaias käib ka eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga lapsi ja lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.