Meie lasteaias on 10 rühma. 
2020/2021. õppeaastal töötab sealhulgas:
  • 3 sõimerühma;
  • 1 erirühm nägemispuudega lastele;
  • 4 sobitusrühma;
  • ööpäevarühm.
Ühe pere lapsed saavad olla koos liitrühmas, õhtul kauem kohta vajavad lapsed ööpäevarühmas kuni 21.00.
Töö lasteaias toimub eesti keeles (õppekeel).
Meie lasteaias käis 2020. aasta augustis 154 last.
Meie lasteaias käib ka eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga lapsi ja lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel.
 
Rühma nimi Rühma liik Rühma eripära Rühmaõpetajad Õpetaja abi
Pesamunad sõimerühm   Klaarika ja Killi Astrid
Rõõmupallid 3-6aastased   Marge ja Anna-Merike Riina
Siilikesed 6-7aastased   Jane ja Eda Evi
Mummud sõimerühm   Anna-Merike ja Kirsti Olli
Nupsikud 3-6aastased  sobitusrühm Heli ja Kaire Keiri
Mesilinnud sõimerühm   Kaire ja Gea Inge
Lepatriinud liitrühm  sobitusrühm/24 h Liivi ja Vive Triinu
Päikesejänkud liitrühm  sobitusrühm Sirje ja Katrin Ülle
Muumid 3-6aastased  sobitusrühm Hanna-Maria ja Kai Ülle
Silmarõõmud liitrühm erirühm Ajutiselt suletud  
Muusikaõpetaja Margarita Kutberg - kõik rühmad.